top of page

HỆ THỐNG

PHÂN PHỐI

Cửa Hàng Đối Chứng

DannyGreen BioMarkt và DannyGreen Fruit & Bakery là hai hệ thống phân phối chính thức của DannyGreen.

Vegetables
Image by nrd

Đối Tác Phân Phối

Đối tác phân phối của DannyGreen bao gồm Go! Việt Nam, Tops Market, Co.op Xtra, MM MeGa Market, Annam Gourmet, Farmers' Market, ...

bottom of page