top of page
green-vegetables.jpg

CHÍNH SÁCH

BẢO MẬT

DannyGreen cam kết tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và người dùng truy cập vào website, microsite, ứng dụng, blog, mạng xã hội và các dịch vụ trực tuyến khác của chúng tôi.

Chính sách Bảo mật này áp dụng cho việc thu thập thông tin thông khi truy cập www.dannygreen.vn, và bất kỳ website hoặc ứng dụng di động nào khác mà chúng tôi sở hữu và kiểm soát. Chính sách này cũng được áp dụng tại cửa hàng, chẳng hạn như việc mua hàng và sử dụng Wi-Fi, cũng như các hoạt động marketing tương tự khác.

1. CHÚNG TÔI CÓ THỂ THU THẬP THÔNG TIN & DỮ LIỆU CÁ NHÂN NÀO VỀ BẠN?

Để xử lý các giao dịch, cung cấp dịch vụ, trải nghiệm hoặc sự kiện, cải thiện sản phẩm, thông tin về sản phẩm, chương trình khuyến mãi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp:

- Tên
- Địa chỉ gửi thư/ giao hàng
- Địa chỉ thanh toán
- Địa chỉ email
- Ngày sinh hoặc độ tuổi
- Giới tính

- Số điện thoại
- Thông tin mua/ đổi trả hàng
- Thông tin mạng xã hội (ảnh hồ sơ, giới tính, độ tuổi)
- Đánh giá sản phẩm
- Thông tin thanh toán (thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ)

Nếu bạn lựa chọn không cung cấp một số thông tin nhất định cho chúng tôi, bạn có thể không hoàn tất được các giao dịch, tham gia trải nghiệm hoặc nhận thông báo về các dịch vụ và thông tin khác từ DannyGreen.

**THÔNG TIN MÀ CHÚNG TÔI TỰ ĐỘNG THU THẬP:

Khi bạn truy cập bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào của chúng tôi hoặc truy cập Wi-Fi tại cửa hàng của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập:

- ID của thiết bị
- Loại thiết bị bạn đang sử dụng
- Loại và phiên bản trình duyệt website
- Vị trí địa lý và vị trí của cửa hàng
- Địa chỉ IP
- Các hoạt động mạng của bạn khi sử dụng Wi-Fi của chúng tôi
- Cách bạn sử dụng website của chúng tôi (cụm từ tìm kiếm, lượt xem trang, trang web giới thiệu, lượt xem nội dung)

**THÔNG TIN KHÁC MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP:

- Nhân khẩu học

- Sở thích và hành vi mua sắm

- Sở thích của bạn

 

Thông tin thu thập được từ các nền tảng mạng xã hội dựa trên tài khoản và chế độ cài đặt quyền bảo mật thông tin của bạn trên nền tảng và chính sách bảo mật của nền tảng đó.

 

Một số thông tin ở trên được thu thập trên các website của chúng tôi thông qua cookies của trình duyệt và các ứng dụng khác bất cứ khi nào bạn tương tác với chúng tôi hoặc các bên thứ ba dẫn bạn đến website của DannyGreen.

Chúng tôi có thể sử dụng các giải pháp tương tự để thu thập thông tin khi bạn sử dụng các ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các công cụ này vì nhiều lý do, bao gồm để phân tích và cải thiện website và ứng dụng của chúng tôi, hoặc để ghi nhớ sở thích của bạn và cải thiện quảng cáo được cá nhân hóa hơn.

**THÔNG TIN THU THẬP TỰ ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA & QUẢNG CÁO DỰA TRÊN SỞ THÍCH:

DannyGreen Biomarkt sử dụng các công ty quảng cáo của bên thứ ba để hiển thị quảng cáo phù hợp với bạn dựa trên cách bạn tìm kiếm và mua sắm trực tuyến, thường được gọi là quảng cáo "dựa trên sở thích" hoặc "hành vi". 

 

Chúng tôi cho phép các bên thứ ba này thu thập một số thông tin nhất định khi bạn truy cập website hoặc sử dụng các ứng dụng của chúng tôi, bao gồm thông tin nhận dạng phi cá nhân và dữ liệu cá nhân (địa chỉ IP tĩnh,...). Các bên thứ ba này thường sử dụng cookies hoặc công nghệ theo dõi để thu thập thông tin này trên các website và ứng dụng do chúng tôi hoặc các bên thứ ba sở hữu.

2. CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm:

- Xử lý các giao dịch của bạn và cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu
- Cung cấp, duy trì, bảo vệ, phát triển và cải thiện website, ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi
- Cải thiện trải nghiệm của bạn trên website và ứng dụng cũng như tại các cửa hàng của chúng tôi
- Đối với dịch vụ khách hàng, bao gồm trả lời các thắc mắc và yêu cầu của bạn
- Để trao đổi với bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và bên thứ ba, theo luật hiện hành và với sự đồng ý của bạn khi cần
- Phân tích và tìm hiểu về xu hướng và sở thích của người tiêu dùng
- Tìm hiểu về các thiết bị bạn sử dụng để truy cập website, ứng dụng và các dịch vụ trực tuyến khác của chúng tôi
- Cá nhân hóa nội dung bạn thấy trên website và ứng dụng của chúng tôi

- Quản lý các cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng, khảo sát và các chương trình khuyến mãi khác
- Duy trì phần thưởng hoặc tư cách thành viên chương trình khách hàng thân thiết của bạn
- Cung cấp cho bạn thông tin liên lạc, đề xuất, quảng cáo và thông tin khác mà bạn quan tâm, bao gồm thông qua quảng cáo dựa trên sở thích dựa trên các hoạt động trực tuyến của bạn trên website, ứng dụng và các dịch vụ trực tuyến khác của chúng tôi
- Duy trì các chương trình cộng đồng và các nhóm nghiên cứu thị trường của chúng tôi
- Ngăn chặn và phát hiện gian lận, hoạt động tội phạm và vi phạm các điều khoản sử dụng của chúng tôi
- Bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, cũng như của bạn và những người khác
- Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi

3. CÁCH MÀ BẠN QUẢN LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

DannyGreen sử dụng các dịch vụ và cơ sở hạ tầng công nghệ để có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với các doanh nghiệp bên thứ ba được ủy quyền. Dữ liệu này có thể được sử dụng cho việc phân tích dữ liệu, dịch vụ khách hàng và các mục đích hoạt động khác. Chúng tôi không cho các doanh nghiệp không liên quan sử dụng phép dữ liệu cá nhân của bạn để tiếp thị thương hiệu chéo hoặc theo bất kỳ cách nào khác vi phạm Chính sách Bảo mật Thông tin cá nhân của chúng tôi.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba do chúng tôi ủy quyền, bao gồm cung cấp hoặc thực hiện các sản phẩm và dịch vụ được yêu cầu và xử lý các khoản thanh toán của bạn, thực hiện biện pháp chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng, tùy chỉnh sản phẩm, tiếp thị và tài liệu quảng cáo phân phối, đánh giá website và ứng dụng, phân tích dữ liệu, cải tiến website, và nếu có thể, làm sạch dữ liệu, tiếp thị, khuyến mại và các dịch vụ khác được thực hiện thay mặt cho chúng tôi hoặc đại diện cho công ty mẹ hoặc chi nhánh của chúng tôi.

Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển thông tin về bạn cho các bên thứ ba không liên quan:

- khi bạn tham gia vào các hoạt động được tài trợ bởi các bên thứ ba (ví dụ: các dịch vụ có thương hiệu)
- khi chúng tôi tin rằng cần phải bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của DannyGreen hoặc những người khác

- theo yêu cầu của pháp luật hoặc quy trình pháp lý, bao gồm cả việc điều tra tội phạm tiềm ẩn


Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu của bạn trong trường hợp bán, sáp nhập, mua lại hoặc chuyển giao doanh nghiệp hoặc tài sản của chúng tôi cho một doanh nghiệp tiềm năng khác.

 

Chúng tôi có thể sử dụng hoặc chia sẻ thông tin không nhận dạng của bạn một cách hợp lý với bất kỳ bên thứ ba nào và cho bất kỳ mục đích nào.

4. CÁCH CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA BẠN

**Hủy đăng ký/ Không tham gia

Nếu bạn không còn muốn nhận email quảng cáo hoặc thư trực tiếp từ DannyGreen, bạn có thể liên hệ với Dịch vụ khách hàng tại contact@dannygreen.vn. Yêu cầu này có thể mất từ ​​ba đến năm ngày làm việc để có hiệu lực. Khi bạn chọn không tham gia cũng sẽ không ảnh hưởng đến các email giao dịch liên quan về việc mua hàng của bạn.

**Truy cập hoặc xóa dữ liệu của bạn

Nếu bạn muốn nhận bản sao dữ liệu cá nhân mà DannyGreen đã thu thập từ hoặc về bạn, bạn có thể gửi biểu mẫu hoặc gọi số hotline 1900 2694. Bạn sẽ được yêu cầu xác minh danh tính của mình thông qua quy trình được nêu trên biểu mẫu.

Nếu bạn muốn DannyGreen xóa dữ liệu của mình, bạn có thể hoàn thành biểu mẫu này hoặc gọi số hotline 1900 2694. Bạn có thể tiếp tục nhận được quảng cáo về các sản phẩm của DannyGreen. Những quảng cáo đó có thể được gửi cho bạn dựa trên những tương tác trong tương lai của bạn với chúng tôi hoặc dựa trên sự xác định của DannyGreen hoặc đối tác quảng cáo của chúng tôi rằng bạn là thành viên của nhóm đối tượng mục tiêu cho một chiến dịch.

**Bán dữ liệu cá nhân

Tại DannyGreen, chúng tôi không chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn trực tiếp với các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị của riêng họ để đổi lấy sự cân nhắc về tiền bạc.

Tuy nhiên, như đã đề cập trong chính sách này, chúng tôi tham gia vào hình thức quảng cáo dựa trên sở thích, nơi chúng tôi cho phép các bên thứ ba đặt cookies, pixel và trình theo dõi trên website của chúng tôi để cung cấp cho bạn các quảng cáo được cá nhân hóa. Nếu bạn chọn không tham gia hình thức quảng cáo này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc số điện thoại.

5. LÀM CÁCH NÀO MÀ CHÚNG TÔI BẢO VỆ DỮ LIỆU CỦA BẠN

**Phương thức bảo mật

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp về mặt thương mại để bảo vệ thông tin mà chúng tôi thu thập hoặc nhận được. Các website của chúng tôi sử dụng giao thức mã hóa tiêu chuẩn công nghiệp được gọi là SSL để bảo vệ thông tin đơn đặt hàng của bạn. Mỗi giao dịch thanh toán được thực hiện thông qua các website và ứng dụng của chúng tôi (hoặc bất kỳ người kế nhiệm hoặc tài sản kỹ thuật số tương tự) sẽ được truyền bằng cách sử dụng mã hóa SSL.

Chúng tôi xem xét các biện pháp bảo mật của mình theo định kỳ. Bất chấp các biện pháp này, xin lưu ý rằng không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo hoặc không thể xuyên thủng. Nếu bạn tin rằng bạn là nạn nhân của một vụ lừa đảo liên quan đến DannyGreen, hãy liên hệ với chúng tôi. Các khoản phí gian lận cần được thảo luận với tổ chức tài chính mà bạn sử dụng.

bottom of page